PERSONVERNSERKLÆRING

Denne Personvern-serklæringen gir informasjon om hvordan CrossFit Ask behandler personopplysninger, bla.a. på denne nettsiden.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I CROSSFIT ASK

Når du bruker nettsiden vår/eller er i kontakt med oss som medlem vil CrossFit Ask behandle personopplysinger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som behandles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Vi samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål avhengig av bakgrunnen for behandlingen og hvorfor vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor vi vil behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 • Vi behandler personopplysninger for kontaktpersoner hos våre medlemmer, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle medlemmer og leverandører. Opplysningene som behandles er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og etter vår vurdering så går ikke disse interessene ut over hensynet til de registrertes personvernsrettigheter.

 • Informasjon du gir oss om deg gjennom enten eksplisitt samtykke (ved å frivillig oppgi kontaktinformasjonen din i skjemaer for å kontakte oss, melde deg på nyhetsbrev eller handle hos oss) blir samlet og brukt separat.

 • Følgende opplysninger blir lagret i vår saks/arkivsystem og medlemssystem:
  – Navn
  – Adresse
  – Fødselsnummer
  – E-postadresse
  – Telefonnummer
  – Betalingsinformasjon

 • Kontaktinformasjon (om oppgitt) blir sammen med eventuelle beskjeder/kjøp fra deg som mottas på nettsiden og som sendes til den ansvarlige i CrossFit Ask eller en innleid tredjepart med taushetsplikt som mellomledd, som besvarer henvendelsen med riktig oppfølging. Om vi har mer relevant å meddele etter besvarelsen på din besvarelse tar vi kontakt ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt. Du kan gi beskjed på post@crossfitask.no om du ikke ønsker dette.

Opplysningene som sendes gjennom e-post direkte eller skrives inn i kontaktskjema blir lagret for å yte den aktuelle servicen. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post eller gjennom skjema på nettsidene våre.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvending for det formål personopplysningene blir samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjon om deg, så vil dette gjøres i den utstrekning vi har anledning til dette og ikke har plikt til å fortsatt oppbevare informasjon, f. eks. etter regnskapsreglene.

CrossFit Ask bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området eller USA.

LAGRINGSTID OG SLETTING

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvending for det formål personopplysningene blir samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjon om deg, så vil dette gjøres i den utstrekning vi har anledning til dette og ikke har plikt til å fortsatt oppbevare informasjon, f. eks. etter regnskapsreglene.

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn og retting (samt sletting, se ovenfor) i egne personopplysninger, samt kreve om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i henhold til norsk lov.

Om du bare ønsker å slutte å motta kommunikasjon fra oss, kan du formidle dette til oss. Vi beholder retten til å ta kontakt med deg gjennom annen kontaktinformasjon (om noe) for å snakke med deg om hvilke måter du ønsker at vi behandler dine opplysninger videre dersom det er aktuelt.

All informasjon som oppgis til oss gis helt frivillig, enten den oppgis eksplisitt eller implisitt.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinforasjon nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg- og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTINFORMASJON

Ta kontakt per e-post på post@crossfitask.no for alle henvendelser angående vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig: CrossFit Ask

Personopplysningene på denne siden ble sist oppdatert 30.08.2018

Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger er daglig leder ved CrossFit Ask. Opplysninger behandles i henhold til aktuelle lover og formålene du tillater gjennom eksplisitt og implisitt samtykke.

KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

ENDINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

PUSHPRESS

CrossFit Ask bruker Pushpress som CRM-system (Kunderelasjonshåndtering)

Før eller på tidspunktet for innhenting av personlig informasjon, identifiserer Pushpress hvilke formål informasjonen blir samlet inn.

Pushpress samler inn og bruker personlig informasjon utelukkende med det formål å oppfylle de formålene som er spesifisert av Pushpress og for andre kompatible formål, med mindre Pushpress innhenter samtykke fra den berørte personen eller etter loven.

Pushpress vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.

Pushpress samler inn personlig informasjon på lovlig og forsvarlig måte og, når det er hensiktsmessig, med kunnskap eller samtykke fra den berørte personen.

Personlige data bør være relevante for de formålene de skal brukes til, og i den utstrekning det er nødvendig for disse formål, bør de være nøyaktige, komplette og oppdaterte.

Pushpress vil beskytte personlig informasjon med rimelige sikkerhetssikringer mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.

Pushpress vil sørge for at CrossFit Ask sine medlemmer får informasjon om Pushpress sine  retningslinjer og praksis knyttet til håndtering av personlig informasjon.

Pushpress er forpliktet til å drive deres virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten til personlig informasjon er beskyttet og vedlikeholdt.

Les mer om Pushpress på Pushpress sine nettsider her.

STRIPE

Vi bruker Stripe som betalingssystem.

Les mer om Stripe på Stripe sine nettsider her.

Close Menu